PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

Zapraszam do zapoznania się z przebiegiem prac nad projektem i zakresem jego opracowania

Spotkanie

Na pierwszym spotkaniu poznaję oczekiwania inwestora jednocześnie nakreślając sposób ich realizacji. Ustalamy ramy czasowe i finansowe,w jakich będziemy pracować nad projektem.

Współpraca

Podpisujemy umowę.
Ustalamy charakter i styl projektowanego wnętrza. Oglądamy przestrzeń, którą mamy opracować. Rozmawiamy na temat preferencji, gustów inwestora i domowników.
Dokonuję inwentaryzacji pomieszczeń (obiektu), sporządzam dokumentację fotograficzną.
Po wstępnej analizie potrzeb inwestora przechodzimy do etapu projektowego.

Koncepcja

Przygotowuję projekt koncepcyjny- rzuty poziome oraz model przestrzenny danego wnętrza. Prezentuję swoje propozycje i pomysły.
Wspólnie określamy funkcjonalność i relacje poszczególnych stref. Decydujemy o generalnym kształcie, wyglądzie oraz chrakterze wnętrza. Swoje pomysły konsultuję z inwestorami, aż do uzyskania akceptacji.
Na tym etapie przedstawiane są również propozycje elementów wyposażania wnętrza.

Wizualizacja

Na podstawie koncepcji tworzę foto-realistyczne wizualizacje, które dokładnie odzwierciedlają charakter aranżacji. Domawiamy szczegóły.

Projekt realizacyjny

Na tym etapie tworzę pełną dokumentację, na podstawie której ekipa wykonawcza będzie mogła przystąpić do realizacji projektu. Dokumentacja zawiera: rzuty, widoki, przekroje oraz rysunki detali. Konsultujemy w sklepach branżowych materiały, oświetlenie i wyposażenie ruchome wnętrza. Na koniec tworzę zestawienie materiałowe.

Realizacja

Realizację projektów powierzam sprawdzonym wykonawcom. Sprawuje nadzór autorski lub inwestorski.
Przebieg nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.
-wizyta na budowie i przekazanie rysunków technicznych oraz omówienie projektu z ekipą budowlaną.
-wizyta na budowie w trakcie prac ekipy budowlanej
-wizyta na budowie przy zakończeniu prac ekipy budowlanej
-przekazanie rysunków technicznych oraz omówienie projektu z firmą wykonującą meble na zamówienie
-wizyta na miejscu montażu mebli

Po zakończeniu współpracy nadal utrzymujemy z inwestorem kontakt w celu ewentualnych dalszych konsultacji. Wszystkie powyższe etapy składają się na projekt kompleksowy.

Dokumentacja fotograficzna

Po zakończeniu realizacji projektu sporządzana jest dokumentacja fotograficzna wnętrza.

Cena usługi projektowej jest ustalana indywidualnie, zazwyczaj na pierwszym spotkaniu, na którym zostaje omówiony zakres prac.
Dodatkowe spotkania konsultacyjne, doradztwo w sklepie lub częstsza obecność na budowie podlegają osobnej wycenie.

Projekty